onsdag, mars 26, 2008

Vad är det som synliggörs?

Ilkka Kanerva, vår utrikesminister, med de 200 sms:n som skickades till en strippa på jobbtelefonen, har väckt mycket uppmärksamhet. I Obs debatt argumenterar Sara Eklöv med samlingspartiets Kimmo Sasi, i Åbo görs en feministisk protest och i USA får Finland representera Europa och man frågar sig vad det är som gör skillnaden. Jag hade säkert likt många med mig hellre fått en annan förklaring än vår sms kultur. Som att i Finland får pojkar ännu vara pojkar, trots att man samtidigt påstår sig vara ett av världens mest jämställda länder.

söndag, mars 23, 2008

Gör din röst hörd för iranska systrar


Om du inte sett filmen om en iransk flickas uppväxt - Persepolis, då ska du se den!

Dessutom uppmanar jag till att skriva under en namninsamling för ett mer rättvist samhälle också för kvinnorna i Iran, eller som en vän till mig skrev ptotestera mot den " fruktansvärda könsapartheid som råder i Iran"
:

"Iranian women’s rights activists are initiating a wide campaign demanding an end to discriminatory laws against women in the Iranian law. The Campaign “One Million Signatures Demanding Changes to Discriminatory Laws” is a follow-up effort to the peaceful protest of the same aim, which took place on June 12, 2006 in Haft-e Tir Square in Tehran

We the undersigned, representing international women’s groups and activists, human rights organizations and activists, university and academic centers, and social justice initiatives, would like to express our support for Iranian women in their effort to reform laws and achieve equal status within the Iranian legal system.

Skriv under namninsamlingen här!

tisdag, augusti 21, 2007

Litteratur om våld

Om man bekantar sig med litteratur om sexuellt våld, såsom incest, våldtäkt, sexuella trakasserier, våld mot kvinnor, pedofili osv. Så är det skrämmande vad mycket berättelser om kvinnor och män. där det är männen som är förövaren och kvinnan den utsatte och överlevaren. Eller hon överlever ju inte alltid.
De senaste gångerna jag varit i en bokhandel har mina ögon också fastnat på dessa skildringar. Det verkar som det är någon sorts "komma-ut"-våg vad gäller våldtäkt. Igen.

Senast idag blev jag irriterad av att bli rekommenderad en bok om "dom" andra kvinnorna i de "odemokratiska" länderna. Jag tror att jag blev mest irriterad för boken presenterades som våld i en "annan kultur". Och "annan kultur" är ett så laddat begrepp anser jag, för det implicerar ofta på att något är annorlunda än vi, utan att detta vi:et synliggörs på ett rättvist sätt.
Det är "dom" som är ociviliserade, odemokratiska, har traditioner osv. vilket gör oss till respekterade medborgare som handlar enligt lagen i de ytterst demokratiska Finland.

Dess "skandal"böcker ojar man sig över; -men nog är det ju hemskt att man kan göra si och så, och att kvinnor behandlas si och så. Men var är den allmänna diskussionen runt kaffebordet då det handlar om kvinnor i vårt eget land? pratar vi om hur hemskt det är och vad är våra förklaringsmodeller till att sådana saker kan hända i vårt land?

Jag som inte klarat av att läsa "Flickan och skulden" som handlar om hur det svenska rättsystemet inte behandlar kvinnor objektivt i våldtäktsrättegångar, så funderar på om jag skulle läsa "Våldtagen" istället. Trots att den igen beskriver bara en av 9 våldtäkter. Men hur många skriver om hur de våldtagits av sina män, ex. män, pojkvänner? Kanske om chefen, grannen eller barndomsvännen. Men av många orsaker hör vi inte dessa berättelser. Och den verklighet, erfarenhet och dessa handlingar osynliggörs.

fredag, augusti 17, 2007

Bokstavsalfabet

Jag inleder härmed hösten med ett kvinnligt bokstavsalfabet.

Varsågod!

Anna
Birgitta
Cecilia
Dagny
Eva
Flora
Greta
Helena
Inger
Jenny
Karin
Lotta
Maria
Nana
Ofelia
Petra
Qvinna
Rosa
Sigrid
Tyra
Ulla
Viktoria
Xantippa
Ylva
Zenia
Åsa
Älskling
Öllegård

onsdag, juni 06, 2007

Låglönejobb

Att säga att vi hör till en av de mest jämställda länderna i världen och skratta åt länder som Portugal, Storbritannien och Grekland är nog något att äta upp. Vad gäller låglönejobb för kvinnor ligger Finland sämst till av de nordiska länderna kan man läsa idagens Hbl. Även om de katolska länderna Polen och Spanien kraftigt utmärker sig i topp så ligger trots allt på tredje plats i Europa. Och minns att våra kvinnor jobbar dessutom mest heltid i Europa, något som inte framgår i statistiken - utan som utgår ifrån alla arbetsförhållanden. Och våra kvinnor har varit bättre utbildade än våra män i 20 år. Och också bättre utbildade än genomsnittskvinnan i Europa som har korttidsanställning visar en rapport från 2005

Det framgår inte heller hur gamla dessa människor är. Hur många män i det här landet får sin första fasta anställning då de är 50 år gamla? Jag hörde senast idag om en kvinna en kompis känner som fått sitt första fasta jobb nu som 50åring. Det är ju sjukt.

måndag, juni 04, 2007

Skoltrötta

Jag läser i Hbl att var femte flicka i högstadiet eller gymnasiet lider _dagligen_ av trötthet eller svaghet. Hos pojkarna gäller var tionde. Som orsaker nämns att skolarbete upplevs som tungt, depression, dåliga matvanor , för lite sömn och för lite motion.
Detta är Stakers skolundersöknings preliminära resultat. Och jag hoppas att det blir en tydligare könsanalys av problemen.

Jag pratade idag med en mamma till en dotter på ett gymnasium som berättade hur frustrerad hennes dotter varit i flera år på att flickor och pojkar behandlas olika. Ofta så att flickorna osynliggörs och pojkarna gör man en björntjänst genom att uppmärksamma fel saker.

I regeringsprogrammet står det att kunskap om jämställdhet ska komma lärarna tillgodo genom utbildning. Vem är det som ska utbilda dvs. vem besitter dessa kunskaper? Och är det fråga om utbildning och/eller fortbildning och isåfall var ska det ske? Viktiga frågor, men desto viktigare att då konkreta svar så att en förändring kan börja ske.

söndag, juni 03, 2007

Feministiska politiker, eller snarare icke-feministiska

Turun Sanomat gjorde en förfrågan kring riksdagsledamöternas inställning till feminism och om de kallade sig feminister. 10 kvinnor och 22män ansågs sig vara feminister. Förvånande eller hur? Men samtidigt inte alls förvånande, utan kanske en indikation på hur bespottat ordet är för just kvinnor.
Läs mer i artikeln.
Site Meter